Registrácia – online prihláška

Prihlasovací formulár pre:
Budimírsky polmaratón XXIII. ročník (21,1 km,+253 m)
Veľká cena Budimíra VII. ročník (10 km)

Meno:*
Priezvisko:*
Dátum narodenia:*
Prihlasujem sa na:*
Kategória:*
Klub:*
Ulica:
PSČ:
Mesto:*
Krajina:*
E-mail:*
Telefónne číslo:
Uzavretím registrácie účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov, uverejňovaním fotografií s jeho podobizňou a zasielaním informačných mailov ohľadom pretekov.

Údaje označené * sú povinné!!!

Štartovné – Participation fee

Budimírsky polmaratón XXIII. ročník
Elektronicky prihlásení účastníci a uhradené štartovné………………….8,00 €
Elektronicky prihlásení účastníci a neuhradené štartovné…………….10,00 €
Prihlásený v deň preteku ak nie je naplnený limit ……………………..12,00 €

Veľká cena Budimíra VII. ročník
Účastníci ( občania z Budimíra, Kráľoviec, Vajkoviec, Chrastného,
Čižatíc ) …………………………………3,00 €

S registráciou neváhajte!
Limit pre Budimírsky polmaratón a Veľkú cenu Budimíra je spolu 300 bežcov.

Štartovné prosíme uhradiť na číslo účtu:
IBAN banky: SK35 8330 0000 0020 0153 5196
VS = 1556172032

Bankové poplatky znáša pretekár!!!

Zaslaním prihlášky súhlasíte s podmienkami a pravidlami pretekov a potvrdzujete štart na vlastné nebezpečenstvo!!!